Over het algemeen kan het bedrag dat in uw spaarplan voor werknemers is geplaatst, pas na minimaal 5 jaar worden vrijgegeven. Nochtans, bepaalde situaties u in staat stellen uw vermogen geheel of gedeeltelijk vervroegd op te nemen. Huwelijk, geboorte, echtscheiding, huiselijk geweld, pensioen, handicap, aankoop van onroerend goed, renovatie van de hoofdverblijfplaats, overmatige schuldenlast, enz. Wat uw reden ook is, u moet een verzoek tot vrijgave indienen. Ontdek in dit artikel alle aandachtspunten voor dit proces.

Wanneer kunt u uw spaarplan voor werknemers ontgrendelen?

Volgens de geldende regels moet u een wettelijke termijn van 5 jaar wachten om uw vermogen te kunnen opnemen. Dit betreft de PEE en salarisdeelname. Het is ook mogelijk om uw spaargeld onmiddellijk op te nemen, als het een PER of een PERCO is.

Daarom, als een dringende situatie dit vereist. U kunt al voor de afgesproken periode een proces starten om uw personeelsbesparing te ontgrendelen. In dit geval is het een vervroegde vrijgave of vervroegde aflossing. Hiervoor moet u wel een geldige reden hebben. Aarzel niet om wat onderzoek te doen om na te gaan wat de redenen zijn die als legitiem worden beschouwd voor dit soort verzoeken.

Enkele praktische tips

Allereerst is het belangrijk om precies te bepalen in welk geval u zich zorgen maakt over vervroegde vrijlating. Evenals de envelop waarop het van toepassing is: PEE, Perco of collectief PER. Vervolgens moet u uw verzoek tot vervroegde vrijlating binnen de voorgeschreven termijnen indienen.

Weet dat elk bestand specifiek is. Het is daarom essentieel om u vooraf goed te informeren over de verschillende voorwaarden die in uw contract worden opgelegd. Vergeet niet om elk element mee te nemen dat de legitimiteit van uw verzoek aantoont. Voeg een of meer juridische documenten toe aan uw mail. U stelt alle kansen aan uw zijde om een ​​overeenkomst voor vervroegde vrijlating te krijgen. Elke situatie vereist nauwkeurig bewijs: huwelijksakte, familieboekje, akte van nietigheid, overlijdensakte, akte van beëindiging van het contract, enz.

Controleer voordat u uw aanvraag verstuurt het bedrag dat u wilt vrijgeven. Om dezelfde reden heeft u in feite niet het recht om een ​​tweede betaling te vragen. In dat geval moet u wachten tot uw fonds kan worden teruggevorderd.

Verzoekbrieven voor de vrijgave van spaarplannen voor werknemers

Hier zijn twee voorbeeldbrieven die u kunt gebruiken om uw loonbesparingen te ontgrendelen.

Voorbeeld 1 voor een verzoek om vervroegde vrijgave van spaarregelingen voor werknemers

Julian Dupont
Bestandsnummer :
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Tél. : 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Faciliteitsnaam
Geregistreerd adres
Postcode en stad

[Plaats], op [Datum]

Per aangetekende brief met ontvangstbevestiging

Betreft: Verzoek om vervroegde vrijgave van spaargeld voor werknemers

Mevr,

Ik stel mijn vaardigheden ten dienste van ons bedrijf sinds (datum van aanwerving) als (aard van uw functie).

Hierbij dien ik een verzoek in voor vervroegde vrijgave van mijn spaarloon. Mijn contract is geregistreerd onder de volgende referenties: titel, nummer en aard van het contract (PEE, PERCO…). Ik wil (een deel van of al) mijn vermogen opnemen, dat wil zeggen (bedrag).

In feite (leg kort de reden voor uw verzoek uit). Ik stuur u bijgevoegd (titel van uw bewijs) om mijn verzoek te ondersteunen.

In afwachting van een antwoord waarvan ik hoop dat u gunstig gezind bent, kunt u, mevrouw, de uitdrukking van mijn respectvolle groeten aanvaarden.

 

                                                                                                        Signatuur

 

Voorbeeld 2 voor een verzoek om vervroegde vrijgave van spaarregelingen voor werknemers

Julian Dupont
Bestandsnummer :
Registratie nummer :
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Tél. : 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

 

Faciliteitsnaam
Geregistreerd adres
Postcode en stad

[Plaats], op [Datum]


Per aangetekende brief met ontvangstbevestiging

Betreft: Brief vervroegde vrijgave medezeggenschap

Sir,

Werknemer sinds (datum van indiensttreding) in uw bedrijf als (bekleedde functie), ik profiteer van een spaarplan voor werknemers dat ik (geheel of gedeeltelijk) wil vrijgeven.

Inderdaad (leg de redenen uit die u ertoe aanzetten om uw verzoek om deblokkering in te dienen: huwelijk, oprichting van een bedrijf, gezondheidsproblemen, enz.). Om mijn verzoek te rechtvaardigen, stuur ik u als bijlage (titel van het ondersteunende document).

Hierbij verzoek ik de vrijgave van (bedrag) van mijn vermogen (vergeet niet de aard van uw spaarplan te specificeren).

In de hoop op een snelle overeenstemming van uw kant, ontvang, mijnheer, de uitdrukking van mijn vriendelijke groeten.

 

                                                                                                                           Signatuur

 

Enkele tips voor het schrijven van de verzoekbrief

Dit is een formele brief bedoeld om uw werknemersparticipatie geheel of gedeeltelijk vrij te geven op uw spaarrekening. De inhoud van de brief moet nauwkeurig en direct zijn.

Zorg er vooral voor dat uw ondersteunende documentatie up-to-date is om te hopen op een positieve reactie. Geef ook de functie aan die u binnen het bedrijf bekleedt en vermeld uw werknemersreferentie als u die heeft.

Zodra je brief klaar is. U kunt het per aangetekende brief met ontvangstbevestiging rechtstreeks naar de instelling sturen die uw spaargeld beheert. Voor sommige instellingen zijn er aanmeldingsformulieren voor het deblokkeren van een online platform in pdf-formaat.

Merk ook op dat uw verzoek moet worden ingediend binnen 6 maanden vanaf de datum van het evenement dat de vrijlating mogelijk maakt.

De tijdslimiet voor het ontgrendelen van de som

U dient te weten dat de overmaking van het gevraagde bedrag niet onmiddellijk zal plaatsvinden. Het hangt af van verschillende parameters, zoals de formulering van het verzoek, de levertijd van de brief, enz.

De vrijgaveperiode hangt ook af van de frequentie van de waardering van de fondsen waarin uw spaarplan is belegd. De berekening van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds van een bedrijf kan per dag, per week, per maand, per kwartaal of per semester gebeuren. In de meeste gevallen is deze frequentie dagelijks, wat het mogelijk maakt om de som in korte tijd vrij te geven.

Zodra uw deblokkeerverzoek is geaccepteerd, wordt uw bankrekening binnen 5 werkdagen gecrediteerd.

 

Download 'Voorbeeld-1-voor-een-vroege-release-aanvraag-voor-werknemersbesparingen.docx'

Voorbeeld-1-voor-een-aanvraag-voor-verwachte deblokkering-van-salarissparen.docx – 14567 keer gedownload – 15,35 KB  

Download 'Voorbeeld-2-voor-een-vroege-release-aanvraag-voor-werknemersbesparingen.docx'

Voorbeeld-2-voor-een-aanvraag-voor-verwachte deblokkering-van-salarissparen.docx – 14680 keer gedownload – 15,44 KB