Het 'slachtoffer' is een fundamentele waarde van de westerse cultuur. Tegelijkertijd maakt het slachtoffer deel uit van ons dagelijks leven via de media en onze discussies wanneer het tragische nieuws onze zekerheden op de proef stelt en verstoort. De wetenschappelijke benadering is echter relatief recent. Deze online cursus nodigt deelnemers uit om het begrip 'slachtoffer' te relativeren door middel van verschillende theoretische en wetenschappelijke bijdragen. Deze cursus stelt in de eerste plaats voor om volgens een socio-historische benadering de contouren van het begrip slachtoffer te analyseren die de perceptie bepalen die we er vandaag van hebben. Ten tweede behandelt deze cursus de verschillende vormen van slachtofferschap vanuit een criminologisch en psycho-medisch-juridisch perspectief, de problematiek van psychologisch trauma en de institutionele en therapeutische middelen om slachtoffers te helpen.

Het biedt een gedetailleerde analyse van de concepten en sleutelbegrippen van victimologie. Het is ook de gelegenheid om inzicht te krijgen in de mechanismen voor hulp aan de slachtoffers die in de Franstalige landen (Belgisch, Frans, Zwitsers en Canadees) zijn opgezet.