ASAP-wet: duur en verlenging van winstdelingsovereenkomsten (artikel 121)

De wet bestendigt de mogelijkheid om winstdelingsovereenkomsten af ​​te sluiten voor een periode van minder dan 3 jaar. De minimale duur van een winstdelingsovereenkomst is nu één jaar.

Tot nu toe was deze verkorte termijn alleen mogelijk voor bedrijven met minder dan 11 werknemers en onder bepaalde voorwaarden.
Ook hier is in 2020 tijdelijk toestemming voor gegeven om de toekenning van de koopkrachtbonus te faciliteren, maar op 31 augustus 2020 is deze mogelijkheid vervallen.

Ook de duur van de stilzwijgende verlenging is gewijzigd. Het zal niet langer voor 3 jaar zijn maar voor een periode gelijk aan de initiële looptijd van de overeenkomst.

ASAP-wet: nieuwe regels voor spaarovereenkomsten voor werknemers afgesloten op brancheniveau (artikel 118)

Verlenging met één jaar van de onderhandelingsperiode voor bijkantoren

Sinds enkele jaren zijn er verschillende wetten die de bijkantoren verplichten om te onderhandelen over spaargeld voor werknemers, maar telkens wordt de deadline verlegd. Kom in opstand tegen de ASAP-wet die de deadline van de PACTE-wet met een jaar opschort.

De wet stelt daarom de deadline voor bijkantoren uit van 31 december 2020 naar 31 december 2021