Tegen 2050 zal de stedelijke bevolking van Afrika 1,5 miljard bedragen. Deze sterke groei vereist een transformatie van steden om aan de behoeften van alle stadsbewoners te voldoen en de ontwikkeling van Afrikaanse samenlevingen te verzekeren. In het hart van deze transformatie speelt mobiliteit in Afrika misschien meer dan elders een sleutelrol, of het nu gaat om het bereiken van de markt, de werkplek of het bezoeken van familieleden.

Tegenwoordig vindt het grootste deel van deze mobiliteit plaats te voet of met traditionele vervoerswijzen (met name in Sub-Sahara Afrika). Om aan de toenemende behoeften te voldoen en om duurzamere en inclusievere steden te bouwen, nemen grote metropolen massatransportsystemen over, zoals de BRT, de tram of zelfs de metro.

De uitvoering van deze projecten is echter gebaseerd op een voorafgaand begrip van de specifieke kenmerken van mobiliteit in Afrikaanse steden, op de constructie van een langetermijnvisie en solide bestuurs- en financieringsmodellen. Het zijn deze verschillende elementen die zullen worden gepresenteerd in deze Clom (open en massale online cursus) die is gericht op actoren die betrokken zijn bij stadsvervoersprojecten op het Afrikaanse continent, en meer in het algemeen op al diegenen die nieuwsgierig zijn naar de transformaties op het Afrikaanse continent werk in deze metropolen.

Deze Clom is het resultaat van een partnerschapsaanpak tussen twee instellingen die gespecialiseerd zijn in stadsvervoerskwesties in zuidelijke steden, namelijk het Franse ontwikkelingsagentschap (AFD) via haar campus (AFD - Cam), en de samenwerking voor de ontwikkeling en verbetering van stadsvervoer ( CODATU), en twee operators van de Francophonie, de Senghor University wiens missie het is om leidinggevenden op te leiden die in staat zijn om de uitdagingen van duurzame ontwikkeling in Afrika aan te gaan, en de University Agency of La Francophonie (AUF), 's werelds toonaangevende universitaire netwerk. Er zijn specialisten op het gebied van mobiliteit en stadsvervoer gemobiliseerd om het Clom-onderwijsteam te completeren en uitgebreide expertise te bieden over de behandelde onderwerpen. De partners willen in het bijzonder de sprekers van de volgende instellingen en bedrijven bedanken: het Agence Urbaine de Lyon, CEREMA, de Facilitateur de Mobilités en Transitec.