Technieken nemen een steeds grotere plaats in in onze samenlevingen, en toch blijven ze grotendeels onbekend. Met technieken bedoelen we objecten (gereedschappen, instrumenten, verschillende apparaten, machines), processen en praktijken (ambachtelijk, industrieel).

Deze MOOC wil tools bieden om te begrijpen hoe deze technieken worden geproduceerd in hun politieke, economische, sociale, esthetische context en hoe ze ook ruimtes en samenlevingen configureren, dat wil zeggen huizen, steden, landschappen en de menselijke omgeving waarin ze passen.
De MOOC wil ook theoretische en praktische kennis bieden om ze te identificeren, te behouden, te behouden en te verbeteren, dat wil zeggen, toe te werken naar hun erfgoed.

Elke week zullen de docenten beginnen met het definiëren van de vakgebieden, ze zullen de belangrijkste concepten uitleggen, je een overzicht geven van de verschillende benaderingen die tot nu toe zijn ontwikkeld, en ten slotte zullen ze je voor elk vakgebied een case study presenteren.