Als werkgever moest ik de gezondheid en veiligheid van mijn medewerkers beschermen en plaatste ze daarom waar mogelijk in een telewerksituatie. Kan ik echter op afstand de activiteit van mijn telewerkers volgen?

Of de implementatie van telewerken binnen uw bedrijf nu het resultaat is van een collectieve arbeidsovereenkomst met vakbonden of van de gezondheidscrisis, niet alles mag en bepaalde regels moeten gerespecteerd worden.

Hoewel u uw werknemers over het algemeen vertrouwt, heeft u nog steeds enkele zorgen en bedenkingen over hun productiviteit wanneer ze telewerken.

U wilt dus controle hebben over de activiteit van thuiswerkende werknemers. Wat is in deze kwestie toegestaan?

Telewerken: de grenzen van de controle door medewerkers

De CNIL publiceerde eind november een vraag en antwoord over telewerken, waarin deze vraag wordt beantwoord.

Volgens de CNIL kunt u de activiteit van telewerkende werknemers volledig controleren, op voorwaarde dat deze controle strikt evenredig is met het nagestreefde doel en dat het geen inbreuk maakt op de rechten en vrijheden van uw werknemers en met respect voor uiteraard enkele regels.

Weet dat je houdt, y ...