Met de gezondheidscrisis is telewerken massaal geïmplementeerd binnen bedrijven, buiten elke collectieve overeenkomst om. Moet de medewerker zijn maaltijdcheque ontvangen op de dag dat hij telewerkt?

U moet onthouden dat de telewerker dezelfde rechten heeft als de werknemer die ter plaatse werkt, binnen de gebouwen van uw bedrijf (arbeidswet, art. L. 1222-9).

Als uw werknemers dus maaltijdcheques ontvangen voor elke gewerkte dag, moeten werknemers die telewerken deze ook krijgen als hun arbeidsomstandigheden gelijkwaardig zijn aan die van werknemers die ter plaatse werken.

Houd er rekening mee dat om een ​​maaltijdcheque te ontvangen, de maaltijd moet worden opgenomen in het dagelijkse werkschema van uw werknemer. Dezelfde werknemer kan slechts één restaurantcheque ontvangen per maaltijd inbegrepen in zijn dagelijkse werkuren (Arbeidswetboek, art. R. 3262-7)…