Historisch gezien is gewelddadige actie verschenen als een daad van verzet, soms wanhopig. Het wordt vaak bestempeld als een terrorist, afhankelijk van de belangen van de partijen en de gekozen doelen. Ondanks vele inspanningen kon er geen gemeenschappelijke internationale definitie worden gevonden, en de meeste organisaties die gewelddadige acties uitvoerden, zijn op een of ander moment in hun geschiedenis als terroristen aangemerkt. Het terrorisme is ook geëvolueerd. Enkelvoud, het is meervoud geworden. De doelen zijn gediversifieerd. Als het begrip terrorisme vaak het onderwerp is van controverse en controverse, is dat omdat het doordrenkt is van sterke subjectiviteit en een complex, veranderend en veelzijdig fenomeen aanduidt.

Deze cursus biedt een nauwkeurige en gedetailleerde historische analyse van de mutaties van terrorisme, zijn evoluties en breuken, zijn overgang van een enkelvoudig crimineel instrument naar een meervoudige dimensie. Het omvat: definities, actoren, doelen, methoden en instrumenten in de strijd tegen terrorisme.

Deze cursus heeft tot doel een betere kennis en een groter vermogen te bieden om informatie over terroristische kwesties te analyseren.

Lees het artikel op de originele site verder →

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Ziekteverlof: versoepeling van de dekkingsvoorwaarden verlengd tot 1 juni 2021