Door de sluiting van bedrijven in toepassing van gezondheidsmaatregelen, verwerven werknemers die in deelactiviteit zijn geplaatst betaald verlof en kunnen ze hun reeds verworven vakantiedagen niet opnemen. Ze bouwen dus CP-dagen op. Deze situatie baarde werkgevers zorgen, met name de horeca. De regering reageerde positief op hun verwachtingen met de uitvoering van deze uitzonderlijke hulp.

Uitzonderlijke staatssteun: in aanmerking komende bedrijven

Deze financiële steun is bedoeld voor bedrijven waarvan de hoofdactiviteit bestaat in het verwelkomen van het publiek en waarvan de gezondheidsmaatregelen die door de staat zijn ingevoerd, hebben geleid tot:

het verbod om het publiek in hun gehele of een deel van hun vestiging te verwelkomen voor een totale periode van ten minste 140 dagen tussen 1 januari en 31 december 2020; of een omzetverlies behaald in de perioden waarin de gezondheidsnoodtoestand werd uitgeroepen van ten minste 90% ten opzichte van die behaald in dezelfde perioden in 2019.

Om in aanmerking te komen voor de bijstand, moet u uw verzoek elektronisch verzenden, met vermelding van de reden waarom u een beroep doet op uitzonderlijke bijstand. Om dit te doen, is het aan jou om 'ten minste 140 ...