• de essentiële fluviatiele mechanismen beschrijven en de stromingscondities in rivieren (voorspelling van stromingen, berekening van waterdiepten) ten minste door benaderingsmethoden berekenen,
  • de problemen correct aan de orde stellen: bedreigingen voor de rivier, bedreigingen die de rivier vormt voor omwonenden (met name het risico op overstromingen)
  • meer autonomie en creativiteit verwerven dankzij een beter begrip van uw werkcontext.

De cursusopvolging en de uitgifte van certificaten zijn gratis

Omschrijving

Deze cursus behandelt de dynamiek van beheerde rivieren aan de hand van voorbeelden van terrein dat van belang is voor zowel zuidelijke als noordelijke landen (Benin, Frankrijk, Mexico, Vietnam, enz.).
Het moet je in staat stellen om je kennis op het gebied van hydrologie en waterkwaliteit, hydraulica en fluviatiele geomorfologie, toegepast op rivierbeheer, te perfectioneren en te verrijken.
Het biedt methodologische en technische knowhow om de toestand van waterlopen te beoordelen en ingrepen te overwegen die kunnen worden toegepast op verschillende omgevingen in het noorden en het zuiden.