Uitstel van medische bezoeken vóór 2 augustus 2021

Het bevel voorziet in een mogelijk uitstel van medische bezoeken die vervallen vóór 2 augustus 2021.
Bedenk echter dat niet alle medische bezoeken kunnen worden uitgesteld. Een decreet stond aldus het uitstel toe binnen maximaal een jaar na het verstrijken van:

het eerste informatie- en preventiebezoek (VIP) (behalve voor bepaalde risicogroepen: minderjarigen, zwangere vrouwen, nachtwerkers, enz.) en de verlenging ervan; de hernieuwing van de proeve van bekwaamheid en het tussentijdse bezoek voor werknemers die een versterkt toezicht genieten, behalve voor werknemers die zijn blootgesteld aan ioniserende straling ingedeeld in categorie A.

Meer details met ons artikel “Medische bezoeken in 2021: wat zijn uw verplichtingen? ​

Dit decreet dat de bezoeken specificeert die al dan niet worden uitgesteld, is alleen van toepassing op medische bezoeken die zijn gepland vóór 17 april 2021. Daarom moet binnenkort een nieuwe tekst worden aangenomen om rekening te houden met de verlenging van de uitstelmaatregel.

Behoud van de nieuwe rol van de bedrijfsarts tot 1 augustus 2021

Om beter te vechten tegen Covid-19, zijn nieuwe voorrechten gegeven aan artsen in ...

 

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Gedeeltelijke activiteit: lijst van sectoren die profiteren van de tariefmodulatie