I. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VERPLICHTING VAN DE GEZONDHEIDSKAART OP DE WERKPLEK
 Wat is de gezondheidspas?
 Op welke plaatsen geldt de gezondheidspasplicht?
 Wat is het tijdschema voor de toepassing van de gezondheidspasregels?
 Wie zijn de beroepsbeoefenaren die betrokken zijn bij de verplichting tot het overleggen van de gezondheidspas?
 Zullen werknemers onder de 18 jaar gezondheidspas verplicht zijn?
 Heeft restaurantpersoneel met alleen een terras, of alleen afhaalmaaltijden, een gezondheidspas?
 Gelden gezondheidspasverplichtingen voor collectieve restaurants?
 Waar is verre reizen op gericht?
 Moeten medewerkers op plaatsen waar de toegang is op vertoon van de gezondheidspas een mondkapje dragen?

II. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE IMMUNISATIEVERPLICHTING OP DE WERKPLEK
 Welke inrichtingen en medewerkers vallen onder de vaccinatieplicht?
 Welk schema is gekozen voor de vaccinatieplicht?
 Bevindt een aanpassing van de geplande maatregelen in de overzeese departementen zich nog steeds in een noodsituatie op gezondheidsgebied?
 Wat is een eenmalige taak?

III. TOEPASSINGSVOORWAARDEN IN BEDRIJVEN
 Moet er worden voorzien in de integratie van specifieke bepalingen in het interne reglement?
 Wie kan de bewijsstukken controleren van klanten wiens presentatie wettelijk verplicht is?