Voordeel alle aard 2021: voeding

Deelname aan de maaltijdkosten door de werkgever is een voordeel in natura dat wordt toegevoegd aan de contante beloning van de werknemer. Dit voordeel wordt volledig opgenomen in het sociale premie-inkomen.

Om het bedrag te bepalen, moet een forfaitaire beoordeling van de kosten van de maaltijd worden uitgevoerd.

Voordeel alle aard 2021: huisvesting

Het verstrekken van huisvesting aan een werknemer vormt een voordeel in natura als deze voorziening gratis is of als de betaalde huur laag blijft.

Deze huurtoeslag in natura wordt forfaitair ingeschat volgens een schaal waarin de bijkomende voordelen zijn verwerkt: water, gas, elektriciteit, verwarming, garage.

De waardering is afhankelijk van zowel het brutoloon van de werknemer als het aantal kamers in de woonruimte.

De nieuwe schalen 2021 voor voedsel en huurtoeslag in natura zijn zojuist bijgewerkt.

Voordelen in natura: bedrijfsleiders

De forfaitaire aanslag kan worden gebruikt voor:

minderheids- en gelijkwaardige managers van SARL en SELARL; de voorzitters van de raad van bestuur, de algemeen directeuren en de adjunct-algemeen directeuren van SA en SELAFA (een liberale uitoefeningsvennootschap in anonieme vorm) en de algemeen directeuren en directeuren...