Voorbeeld van een ontslagbrief voor een medisch secretaresse om familiale redenen

 

[Voornaam] [Naam afzender]

[Adres]

[postcode] [plaats]

                                                                                                                                          [Naam van werkgever]

[Bezorgadres]

[postcode] [plaats]

Aangetekende brief met ontvangstbevestiging

Betreft: Ontslag om familiale redenen

 

[Beste],

Ik spreek u aan deze brief om u te informeren over mijn beslissing om mijn functie als medisch secretaresse binnen het bedrijf neer te leggen. Ik ben inderdaad onlangs geconfronteerd met een moeilijke gezinssituatie die mijn aandacht en mijn aanwezigheid vereist.

Gezien de uitzonderlijke gezinssituatie die ik doormaak, verzoek ik indien mogelijk de mogelijkheid om mijn opzegtermijn in te korten tot [Gevraagde duur]. Als u mijn verzoek accepteert, zal ik er alles aan doen om zoveel mogelijk te helpen bij het doorgeven van mijn opdrachten aan een vervanger.

Desalniettemin ben ik me ervan bewust dat dit ontslag moeilijkheden kan opleveren voor het bedrijf en ik bied hiervoor mijn excuses aan. Ik ben dan ook bereid om de opzegtermijn van [Mijn arbeidsovereenkomst / De overeenkomst / De overeenkomst], zijnde [Duur van de opzegging], te respecteren bij gebrek aan een andere oplossing.

Ik wil het hele medische en administratieve team bedanken voor het warme welkom dat ik heb ontvangen, evenals voor de professionele relaties die ik heb kunnen opbouwen tijdens mijn tijd bij het bedrijf.

Stuur me ten slotte het saldo van een willekeurige rekening, het werkcertificaat en het Pôle Emploi-certificaat op mijn laatste werkdag.

Bedankt voor uw begrip en voor de kwaliteit van onze samenwerking in deze periode.

Gelieve [mevrouw/meneer] de uitdrukking van mijn vriendelijke groeten te aanvaarden.

 

[Commune], 27 januari 2023

                                                            [Hier tekenen]

[Voornaam] [Naam afzender]

 

Download “ontslag-om-gezinsreden-medische-secretaris.docx”

ontslag-om-familieredenen-medisch-secretaris.docx – 8806 keer gedownload – 16,01 KB

 

Voorbeeld ontslagbrief medisch secretaresse om persoonlijke redenen

 

[Voornaam] [Naam afzender]

[Adres]

[postcode] [plaats]

                                                                                                                                          [Naam van werkgever]

[Bezorgadres]

[postcode] [plaats]

Aangetekende brief met ontvangstbevestiging

Betreft: Ontslag om persoonlijke redenen

 

Heer / mevrouw,

Met deze brief wil ik u informeren over mijn beslissing om ontslag te nemen uit mijn functie van medisch secretaresse die ik gedurende [duur] heb bekleed in uw laboratorium/medische afdeling.

Deze beslissing was niet gemakkelijk te nemen, omdat ik het erg op prijs stelde om binnen uw team te werken en ik de kans kreeg om samen te werken met zeer competente en zorgzame mensen. Ik heb dankzij jou veel geleerd en ik wil je bedanken voor alles wat je voor mij hebt gedaan.

Om persoonlijke redenen moet ik echter mijn functie neerleggen en ik zie mij verplicht mijn samenwerking met uw laboratorium/firma te beëindigen. Ik wil u verzekeren dat ik mijn best zal doen om ervoor te zorgen dat deze overgang soepel verloopt en dat ik de opzegtermijn van [duur] die in mijn arbeidsovereenkomst is voorzien, nauwgezet zal respecteren.

Ik wil u er ook aan herinneren dat ik tot uw beschikking sta voor alle taken die u tijdens deze opzegtermijn aan mij zult toevertrouwen. Ik heb er alle vertrouwen in dat uw laboratorium-/praktijkteam kwaliteitsvolle zorg aan uw patiënten zal blijven bieden.

Geef me een kwitantie voor het saldo van alle rekeningen en een Pôle Emploi-certificaat. Ik vraag u ook om mij een werkcertificaat te bezorgen dat mijn loopbaan binnen uw laboratorium/bedrijf volgt.

Nogmaals bedankt voor alle kansen die je me hebt gegeven. Ik zal uitstekende herinneringen bewaren aan mijn tijd in uw laboratorium/kast. Ik wens je een uitstekend vervolg.

Met vriendelijke groet,

 

[Commune], 27 januari 2023

                                                            [Hier tekenen]

[Voornaam] [Naam afzender]

 

Download “ontslag-om-persoonlijke-redenen.docx”

ontslag om persoonlijke redenen.docx – 9042 keer gedownload – 15,85 KB

 

Voorbeeld ontslagbrief van een medisch secretaresse voor professionele en persoonlijke ontwikkeling

 

[Voornaam] [Naam afzender]

[Adres]

[postcode] [plaats]

                                                                                                                                          [Naam van werkgever]

[Bezorgadres]

[postcode] [plaats]

Aangetekende brief met ontvangstbevestiging

Onderwerp: ontslag

 

Heer / mevrouw,

Hierbij stuur ik u mijn ontslag uit mijn functie als [Functie bezet] binnen het laboratorium/bedrijf, een functie die ik bekleed sinds [Datum van indiensttreding].

Mijn keuze om ontslag te nemen is ingegeven door mijn verlangen om mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling voort te zetten. Hoewel ik binnen jullie structuur veel heb geleerd, geloof ik dat het tijd is voor mij om nieuwe uitdagingen aan te gaan en nieuwe perspectieven te verkennen.

Ik wil je bedanken voor het vertrouwen dat je in mij stelde tijdens de duur van mijn contract en voor de kwaliteit van de relaties die ik met jou en mijn collega's heb kunnen onderhouden. Ik wil u ook verzekeren van mijn bereidheid om de overgang van mijn activiteiten te voltooien, om het werk van mijn collega's en de continuïteit van de activiteit zoveel mogelijk te vergemakkelijken.

Op mijn laatste werkdag in het laboratorium/de kast zal ik u vragen mij een kwitantie voor de laatste betaling, een werkcertificaat en een Pôle Emploi-certificaat te sturen.

Uiteraard ben ik beschikbaar om de praktische regeling van mijn vertrek met u te bespreken en de overdracht van mijn taken te verzorgen.

Gelieve, mevrouw/meneer, de uitdrukking van mijn vriendelijke groeten te aanvaarden.

 

[Commune], 27 januari 2023

                                                            [Hier tekenen]

[Voornaam] [Naam afzender]

 

 

Download "ontslag-voor-verandering-medisch-secretaris.docx"

ontslag-voor-verandering-medische-secretaris.docx – 9167 keer gedownload – 15,79 KB

 

De elementen die in een ontslagbrief moeten staan ​​en de documenten die de werkgever moet overleggen

in Frankrijk, hoewel er geen strikte regels zijn met betrekking tot de inhoud van een ontslagbrief, wordt het sterk aanbevolen om bepaalde informatie op te nemen, zoals de datum, de identiteit van de werknemer en de werkgever, de vermelding "ontslagbrief" in het onderwerp, de einddatum van het contract en eventueel de reden van de opzegging. Het is ook gebruikelijk om de werkgever te bedanken voor de opgedane werkervaring.

Het is echter absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst de nodige documenten krijgt, zoals het werkattest, het Pôle Emploi-attest, het saldo van elke rekening en de documenten met betrekking tot de sociale bescherming indien nodig . Met deze documenten kan de werknemer zijn rechten doen gelden en genieten van sociale bescherming.