Een beroepstitel is een beroepscertificering die het mogelijk maakt om specifieke professionele vaardigheden te verwerven en de toegang tot werk of de professionele ontwikkeling van de houder ervan bevordert. Het bevestigt dat de houder de vaardigheden, bekwaamheden en kennis beheerst die de uitoefening van een beroep mogelijk maken.

In 2017 hadden 7 op de 10 werkzoekenden toegang tot een baan na het behalen van een beroepstitel.

Beroepstitels zijn geregistreerd in de National Directory of Professional Certifications (RNCP), beheerd door France Competences. Beroepstitels zijn opgebouwd uit vaardigheidsblokken die certificaten van professionele vaardigheden (CCP) worden genoemd.

 • De beroepstitel omvat alle sectoren (bouw, persoonlijke dienstverlening, transport, catering, handel, industrie, enz.) en verschillende kwalificatieniveaus:
 • niveau 3 (voormalig niveau V), overeenkomend met het CAP-niveau,
 • niveau 4 (voormalig niveau IV), overeenkomend met het BAC-niveau,
 • niveau 5 (voorheen niveau III), overeenkomend met het BTS- of DUT-niveau,
 • niveau 6 (voorheen niveau II), overeenkomend met niveau BAC+3 of 4.

De examensessies worden georganiseerd door erkende centra voor een periode die wordt bepaald door de bevoegde regionale directie voor economie, werkgelegenheid, arbeid en solidariteit (DREETS-DDETS). Deze centra verbinden zich ertoe de voor elk examen vastgelegde reglementen na te leven.

Opleidingsorganisaties die via opleiding toegang tot een beroepstitel willen aanbieden, moeten voor hun stagiairs kiezen tussen twee oplossingen:

 • ook een examencentrum worden, dat flexibiliteit mogelijk maakt in de organisatie van de cursus van training tot examen, in overeenstemming met normen en voorschriften;
 • een overeenkomst sluiten met een erkend centrum voor de organisatie van het examen. In dat geval verbinden zij zich ertoe de kandidaten een opleiding te geven die in overeenstemming is met de doelstellingen van de normen en de kandidaten op de hoogte te brengen van de plaats en de datum van het examen.

Wie maakt zich zorgen?

De beroepstitels zijn bedoeld voor iedereen die een beroepskwalificatie wil behalen.

De beroepstitels hebben meer specifiek betrekking op:

 • mensen die het schoolsysteem hebben verlaten en een kwalificatie willen verwerven in een bepaalde sector, in het bijzonder in het kader van een professionaliserings- of leercontract;
 • ervaren personen die de verworven vaardigheden met het oog op sociale promotie willen valideren door een erkende kwalificatie te behalen;
 • mensen die zich willen omscholen of ze nu op zoek zijn naar of in een werksituatie;
 • jongeren, als onderdeel van hun initiële opleiding, al in het bezit van een niveau V-diploma dat zich wil specialiseren...

Lees het artikel op de originele site verder