Kan een werknemer worden ontslagen wegens het dragen van een baard met religieuze connotaties ? Het is op deze netelige vraag die het Hof van Cassatie op 8 juli heeft beantwoord een halte met betrekking tot de fundamentele rechten en vrijheden van de werknemer in het bedrijf.

In de besliste zaak was een werknemer, een beveiligingsadviseur voor Risk & Co, een bedrijf dat veiligheids- en defensiediensten levert aan overheden, internationale niet-gouvernementele organisaties of particuliere bedrijven, ontslagen wegens ernstig wangedrag, waarbij de werkgever hem beschuldigde van een baard dragen "Uitgehouwen op een manier die opzettelijk zinvol is op het dubbele religieuze en politieke niveau". Hij vond dat deze baard " kon alleen worden begrepen als een provocatie door [de] cliënt, en waarschijnlijk de veiligheid van zijn team en [De] collega's ter plaatse ".

De werknemer heeft vervolgens bij de rechters beroep gedaan op de nietigheid van zijn ontslag, oordelen dat het was gebaseerd op een discriminerende grond. De sociale kamer van het Hof van Cassatie was het met hem eens.

Een neutraliteitsclausule is nodig om het dragen van religieuze symbolen te verbieden

De hoogste rechtbank van ...