Drie decreten, genomen in toepassing van de wet van 6 augustus 2019 betreffende de omvorming van de openbare dienst, verbeteren de aanwerving, integratie en loopbaanontwikkeling van mensen met een handicap in de openbare dienst.

Vestiging aan het einde van een leercontract

Een decreet gepubliceerd op 7 mei in het Publicatieblad makkelijk de vestiging van personen met een handicap die een leercontract in overheidsdienst hebben voltooid. Ze zullen kunnen profiteren van directe toegang tot een functie via een speciale procedure.

Kandidaten moeten hun aanvraag tot vestiging ten minste drie maanden voor het einde van hun leercontract naar de aanwervende autoriteit sturen. Deze heeft een maand na ontvangst van het verzoek om een ​​voorstel voor een vaste aanstelling in te dienen, evenals een of meer aanbiedingen voor een baan die overeenkomt met de functies die tijdens de stage worden uitgeoefend. Als het geen voorstel heeft, stelt het hen binnen dezelfde termijn op de hoogte. Kandidaten hebben vijftien dagen de tijd om hun sollicitatie in te dienen. Een tenure-commissie onderzoekt de dossiers en nodigt de kandidaten al dan niet uit voor een gesprek dat wel moet

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Vereenvoudigd ziekteverlof: u kunt de bewijsstukken per e-mail opsturen