Arbeidskrediet zonder winstoogmerk: principe

Als onderdeel van een arbeidslening zonder winstoogmerk stelt de uitlenende onderneming een van haar medewerkers ter beschikking aan een inlenende onderneming.

De werknemer behoudt zijn arbeidsovereenkomst. Zijn salaris wordt nog steeds betaald door zijn oorspronkelijke werkgever.

De arbeidslening is non-profit. De uitlenende onderneming factureert de inlener enkel voor de aan de werknemer betaalde salarissen, de daarmee verband houdende sociale lasten en de beroepskosten die aan de betrokkene worden vergoed krachtens de bepaling (Arbeidswetboek, art. L. 8241-1) .

Arbeidskrediet zonder winstoogmerk: tot 31 december 2020

Aan het einde van het voorjaar versoepelde de wet van 17 juni 2020 het gebruik van arbeidskredieten zonder winstoogmerk, zodat werknemers die in een deelactiviteit werden geplaatst, gemakkelijker kunnen worden uitgeleend aan een bedrijf dat in moeilijkheden verkeerde. moeilijkheden bij het handhaven van zijn activiteit vanwege een gebrek aan mankracht.

Zo heeft u tot 31 december 2020, ongeacht uw activiteitensector, de mogelijkheid om werknemers uit te lenen aan een ander bedrijf:

door de voorafgaande informatie-raadpleging van de CSE te vervangen door een enkele raadpleging ...

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Word een Data Science Engineer