Een van mijn medewerkers heeft me net gebeld om me te vertellen dat hij niet kan komen werken omdat zijn kind griep heeft. Heeft hij om deze reden recht op specifiek verlof? Of moet hij een vrije dag nemen?

Uw werknemer kan onder voorwaarden afwezig zijn om voor zijn zieke kind te zorgen.

Afhankelijk van de ernst van de gezondheidstoestand en de leeftijd van het kind, kan uw werknemer, man of vrouw, genieten van 3 tot 5 dagen afwezigheid per jaar of, indien nodig om zijn activiteit voor langere tijd te onderbreken, om te vertrekken voor ouderlijke aanwezigheid.

Elk van uw werknemers kan genieten van een onbetaald verlof van 16 dagen per jaar om voor een ziek of gewond kind onder de 3 jaar te zorgen en voor wie zij verantwoordelijk zijn. Arbeid, art. L. 1225-61). Deze termijn wordt verlengd tot 5 dagen per jaar indien het betreffende kind jonger is dan 3 jaar of indien de werknemer voor minimaal 16 kinderen jonger dan XNUMX jaar zorgt.

Het voordeel van deze 3 dagen afwezigheid voor zieke kinderen is niet onderworpen aan enige anciënniteitsvoorwaarde.

Het is essentieel om uw cao te raadplegen, want deze kan voorzien in ...

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Te robot om waar te zijn