Een van mijn werknemers met ziekteverlof heeft mij zijn nieuwe ziekteverlof niet gestuurd en is na het ziekteverlof niet op zijn post teruggekeerd. Hij verwijt mij dat ik geen vervolgbezoek aan de arbeidsgeneeskunde heb georganiseerd. Kan ik deze afwezigheid beschouwen als een opzegging van mijn baan en mijn werknemer ontslaan?

Het Hof van Cassatie heeft onlangs een soortgelijke zaak moeten beoordelen.

Ongerechtvaardigde afwezigheid: de plaats van het nabezoek

Voor een werknemer was een ziekteverlof van een maand vastgesteld. Aan het einde van deze onderbreking, nadat de werknemer niet naar zijn werkplek was teruggekeerd en geen uitstel had gestuurd, stuurde zijn werkgever hem een ​​brief met het verzoek zijn afwezigheid te rechtvaardigen of zijn werk te hervatten.

Bij het uitblijven van een reactie ontsloeg de werkgever betrokkene wegens ernstig wangedrag ten gevolge van zijn onterechte afwezigheid, die volgens de werkgever kenmerkend was voor het verlaten van zijn post.

De werknemer deed een beroep op de arbeidsrechtbank en betwistte zijn ontslag. Omdat hij niet was opgeroepen voor een herhalingsonderzoek bij de arbeidsgeneeskundige diensten, bleef zijn contract volgens hem opgeschort, dus had hij geen

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Hoe u uw studie thuis organiseert