Het is een kleine revolutie die iets meer dan 1,3 miljoen liberale professionals gaan meemaken. De financieringswet voor de sociale zekerheid voor 2021 voorziet in de invoering van een eenmalige en verplichte dagvergoedingsregeling in geval van ziekteverlof voor alle vrije beroepsbeoefenaren die zijn aangesloten bij het Nationaal Verzekeringsfonds. Ouderdom van vrije beroepen (CNAVPL). Dit systeem treedt in werking vanaf 1 juli. Als de belangrijkste principes bekend waren, zijn de praktische modaliteiten zojuist onthuld.

Waarom de invoering van een gemeenschappelijke regeling voor dagvergoedingen?

Tegenwoordig is het stelsel van sociale bescherming voor vrije beroepsbeoefenaren in termen van dagvergoedingen niet homogeen naar gelang van de beroepen. Van de tien pensioen- en voorzorgsfondsen die de vrije beroepen (exclusief advocaten) groeperen, voorzien er slechts vier in de betaling van dagvergoedingen in geval van ziekteverlof. Dit zijn die van artsen, medische assistenten, accountants, tandartsen en verloskundigen. Maar de vergoeding begint pas op de 91ste ziekteverlofdag! Ter vergelijking: voor werknemers in de privésector of zelfstandigen zijn het slechts drie dagen. Als gevolg hiervan profiteren handelaars en ambachtslieden van dagvergoedingen in geval van ziekteverlof, ziekte of

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  1 uur om: 26 PRODUCTIVITEITSMETHODEN TE LEREN!