Ziekteverlof: meld dit zo snel mogelijk bij de werkgever

De werknemer met ziekteverlof moet allereerst en zo spoedig mogelijk zijn werkgever hiervan op de hoogte stellen. Ongeacht de gebruikte middelen (telefoon, e-mail, fax), genieten ze, behalve in het geval van gunstiger contractuele of contractuele bepalingen, een maximale periode van 48 uur om te handelen. Bovendien moet hij zijn afwezigheid rechtvaardigen door een medische verklaring van ziekteverlof. Dit certificaat (formulier Cerfa nr. 10170 * 04) is een document opgesteld door de sociale zekerheid en ingevuld door de dokter wezen overleg. Het bestaat uit drie delen: twee zijn bedoeld voor het primaire ziekenfonds (CPAM), één voor de werkgever.

Het attest moet binnen de in de cao voorziene termijnen of, bij gebreke daarvan, binnen een 'redelijke termijn' aan de werkgever (deel 3 van het formulier) worden bezorgd. Om elk geschil te voorkomen, verdient het daarom altijd de voorkeur om:stuur zijn ziekteverlof binnen 48 uur.

Evenzo heb je maar 48 uur om deel 1 en 2 van je ziekteverlof naar de medische dienst van je ziekenfonds te sturen.