Sinds het begin van het virus zijn er vrijstellingen van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor dagelijkse socialezekerheidsuitkeringen en aanvullende werkgeverscompensatie. Ook de wachttijd werd opgeschort.

Zo zijn vanaf 1 februari 2020 werknemers blootgesteld aan Covid-19 die onderworpen waren aan een maatregel van isolatie, uitzetting of thuisblijven vanwege met name contact met een persoon die ziek was met het coronavirus of nadat ze in een door een epidemie getroffen gebied waren gebleven focus, genoten van dagelijkse socialezekerheidsuitkeringen zonder te hoeven voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de minimale duur van de activiteit of de minimale bijdrageperiode. Dat wil zeggen, minimaal 150 uur werken over een periode van 3 kalendermaanden (of 90 dagen) of bijdragen aan een salaris dat minimaal gelijk is aan 1015 maal het bedrag van het minimum uurloon gedurende de 6 kalendermaanden voorafgaand aan de staking. Ook de wachttijd van 3 dagen werd opgeschort.

Deze afwijkende regeling heeft in de loop van 2020 wijzigingen ondergaan, met name wat betreft de aanvullende werkgeversvergoeding.

Dit uitzonderlijke apparaat zou eindigen op 31 december 2020. Maar we wisten dat het zou worden verlengd. Een decreet, gepubliceerd op 9 januari ...