For faste kontrakter: når gjennomsnittslønnen for de siste tolv månedene er mindre enn eller lik to SMIC-er, opprettholdes den ansattes godtgjørelse. Ellers utgjør den 90 % av lønnen hans det første året, og 60 % etter det første året dersom opplæringsløpet er over ett år eller 1200 timer;

For tidsbestemte kontrakter: hans godtgjørelse beregnes på gjennomsnittet av de siste fire månedene, på samme vilkår som for faste kontrakter;

For midlertidig ansatte: hans godtgjørelse beregnes på gjennomsnittet av de siste 600 timene med oppdrag utført på vegne av selskapet;

For intermitterende arbeidstakere: referanselønnen beregnes på en bestemt måte, men vilkårene for å opprettholde godtgjørelsen er de samme som for faste kontrakter.

Fortsett å lese artikkelen på det opprinnelige nettstedet →

LES  Utfordringer og perspektiver på afrikansk arv