Dette er bedriften der den ansatte gjennomfører den veiledede testen som skriver ulykkesrapporten.
Bedriften spesifiserer på erklæringen status som "fagutdanningselev" og risikokoden 85.3HA. Dette gjelder også pendlerulykker.