Når skattemyndighetene ikke gir deg en sats som en del av forskuddstrekket, skal det for enkelte ansatte benyttes en nøytral sats. Denne satsen, som er opp til deg å bestemme, er satt ved å bruke standard satsnett. Disse nettene er verdsatt av 2021-finansloven.

Kildeskatt: kildesatsen

Som en del av kildeskatten gir skattemyndighetene deg skattesatsen for hver ansatt.

Det er flere måter å bestemme denne avgiftssatsen på:

  • den vanlige lovsatsen eller -satsen beregnet for skattehusholdningen på grunnlag av den ansattes siste selvangivelse;
  • den individuelle satsen som er et alternativ for par som er gift eller koblet av en PACS. Denne satsen fastsettes for hver ektefelle i henhold til deres personlige inntekt. Den vanlige inntekten til skattehusholdningen er fortsatt underlagt husstandens skattesats ...