Disse ressursene vil derfor være rettet mot de som er involvert i assosiativ turisme og familieturisme som har som mål å fremme integrering av sårbare befolkninger og deres tilgang til høytider, samt opprettholde aktiviteten i spesielt landlige områder.

I følge Økonomidepartementet vil TSI-fondet “utvide sine inngrep gjennom aksjeinvesteringer i tilknyttede selskaper, per definisjon uten aksjonærer. Det kan gripe inn i finansieringen av eiendomsinfrastruktur og i hvert enkelt tilfelle støtte investeringer i drift ”.

For posten for å være kvalifisert for TSI-fondet, operatører må ikke ha tilstrekkelig egenkapital til å overbevise partnerbankene om å gi ytterligere lån. De må også bli enige om å delta i ordninger som organiserer differensieringen mellom eiendom og drift.

Fortsett å lese artikkelen på det opprinnelige nettstedet →

LES  Drive kontinuerlig forbedring i fremtidens industri