Mange behov har blitt identifisert av CPNEF, men to temaer er viktige og er gjenstand for umiddelbar støtte (fase 1).

1. til ansikt til ansikt gjenopptakelse trening. Det handler om :

å ønske publikum velkommen med henvisning til strukturens prosjekt ved å integrere "barrierebevegelser" og "fysisk distansering", sikre sikkerheten til ansatte, frivillige og brukere, i tråd med aktivitetene og med respekt prinsipper for intervensjon av strukturer.

Oppmerksomhet vil bli rettet mot publikum, spesielt barn og ungdom, som kan reise spørsmål og presentere moralske og følelsesmessige konsekvenser på grunn av konteksten de opplevde inneslutningen i.

å implementere strukturens prosjekt mens man tilpasser stillingen til de som er involvert i utdanningen ansikt til ansikt, så vel som deres pedagogiske tilnærminger i løpet av aktivitetstidene med publikum velkommen.

2. Lagledertrening i en sammenheng med betydelig utvikling av fjernarbeid eller gjenopptakelse av aktivitet, men også av "midlertidig pause" med fagmiljøet for de ansatte i delvis arbeidsledighet / nedsettende stopp: animasjon av team, oppfølging av prestasjonene, kommunikasjon, opprettholdelse av samholdet av teamet og