Den unge arbeidstakeren din under 18 år har en bestemt stilling i selskapet.

Han har en ubestemt arbeidskontrakt. Han har ingen yrkeserfaring i din bransje.

Og han er verken lærling eller lærling.

ja, i mangel av gunstigere kontraktsbestemmelser, kan godtgjørelsen hans være lavere enn minstelønnen. Men vær forsiktig, dette er veldig innrammet av arbeidskoden.

Du kan øve på følgende trekk på minstelønnen:

før 17 år: 20%; fra 17 til 18 år: 10%.

Minstelønnen for 2021 1. januar er satt til 10,25 euro brutto per time, dvs. en minimumslønn redusert med:

8,20 euro for unge under 17 år; 9,23 euro for unge mennesker i alderen 17 til 18 år.

Tillatelsen opphører å være gjeldende når den unge arbeidstakeren har minst 6 måneders yrkesutøvelse i den grenen av virksomheten han tilhører (Labor Code, art. D. 3231-3).

For å finne ut de forskjellige beløpene til minstelønnen i 2021, som gjelder arbeidstakere under 18 år, lærlinger og andre ansatte, tilbyr Editions Tissot deg en spesielt dedikert fil:

For mer informasjon om bruk av