Avskjed kan ikke antas.

En fratredelse er bare gyldig hvis arbeidstakeren tydelig og utvetydig gir uttrykk for sitt ønske om å si opp arbeidskontrakten.

Den ansattes avgang kan skyldes en enkel muntlig erklæring.

Tariffavtalen din kan gi at avgang er underlagt en spesifikk prosedyre.

Du kan ikke utlede fra den ansattes oppførsel alene at han ønsker å trekke seg. For at arbeidstakerens avgang skal kunne betraktes som en fratredelse, må han ha vist et klart og utvetydig ønske om å forlate selskapet.

Hvis du ikke har noen nyheter fra en ansatt, kan du ikke tolke dette uberettigede fraværet som bevis på et klart og utvetydig ønske om å trekke seg!

Ikke, det uberettigede fraværet og stillhet fra den ansatte tillater ikke at du vurderer at han trekker seg.

Du må handle. Først og fremst setter du vedkommende til å rettferdiggjøre fraværet eller å komme tilbake til arbeidsstasjonen, mens du advarer ham om at det kan tas sanksjon mot ham hvis han ikke reagerer.

I mangel av reaksjon må du trekke konsekvensene av det uberettigede fraværet, og si opp arbeidstakeren hvis du anser dette tiltaket som nødvendig.

Hvis du vil bryte ...