Fra og med 25. februar 2021 har bedriftshelsetjenesten (OHS) muligheten til å vaksinere visse kategorier ansatte. For dette formål har Arbeidsdepartementet etablert en vaksinasjonsprotokoll.

Vaksinasjonskampanje fra bedriftshelsetjenestene: personer i alderen 50 til 64 år inkludert komorbiditeter

Denne vaksinasjonskampanjen gjelder personer i alderen 50 til 64 år med komorbiditeter. Yrkeslegenes vaksinasjonsprotokoll viser de aktuelle patologiene:

kardiovaskulære patologier: komplisert arteriell hypertensjon (hypertensjon) (med hjerte-, nyre- og vaskulo-cerebrale komplikasjoner), historie med hjerneslag, historie med koronararteriesykdom, historie med hjertekirurgi, hjertesviktstadium NYHA III eller IV; ubalansert eller komplisert diabetes; kroniske respiratoriske patologier som sannsynligvis vil dekompensere under en virusinfeksjon: obstruktiv bronkopneumopati, alvorlig astma, lungefibrose, søvnapnésyndrom, spesielt cystisk fibrose; fedme med kroppsmasseindeks (BMI) ≥ 30; progressiv kreft under behandling (unntatt hormonbehandling); skrumplever på stadium B av Child Pugh-poengsummen minst; medfødt eller ervervet immunsuppresjon; stort sigdcellesyndrom eller historie med splenektomi; motorneuronsykdom, myasthenia gravis, multippel sklerose, sykdom