Beskyttelse av den unge moren

Vi vet at den gravide nyter spesiell beskyttelse. Den ansatte er beskyttet for:

graviditeten hennes; alle perioder med suspensjon av ansettelseskontrakten som hun har krav på under fødselspermisjonen (Labour Code, art. L. 1225-4).

Denne spesifikke beskyttelsen mot oppsigelse fortsetter også i ti uker etter avslutningen av fødselspermisjonen.

Beskyttelse er absolutt i perioder med suspensjon av arbeidsavtalen (fødselspermisjon og betalt permisjon etter fødselspermisjon). Det vil si at en oppsigelse ikke kan tre i kraft eller varsles i disse periodene.

Det er imidlertid tilfeller der hans avskjedigelse er mulig, men årsakene er begrensede:

alvorlig forseelse fra den ansattes side som ikke må knyttes til hennes graviditetstilstand; umulig å opprettholde arbeidskontrakten av en grunn som ikke er relatert til graviditet eller fødsel.

Ung pappas beskyttelse

Beskyttelse mot avskjed er ikke begrenset til mor til ...