Et firmakjøretøy må kjøres av en kompetent person som har den aktuelle lisensen.

Du bør derfor først være interessert i førerkortene til sjåførene dine. Når du tildeler kjøretøyet, må du kontrollere at arbeidstakeren har førerkort og at det passer for kjøretøyet som er betrodd.

Denne kontrollen må utføres regelmessig under gjennomføringen av arbeidsavtalen. Faktisk kan en ansattes førerkort bli trukket eller suspendert etter brudd på motorveikoden.

Ikke, kan du derfor ikke spørre en ansatt om hvor mange poeng han har på førerkortet. Dette er personlige data som du ikke får tilgang til.

For å svare på de ansattes spørsmål knyttet til transport (betaling for forretningsreiser, reparasjoner av et personlig kjøretøy som brukes til forretningsreiser osv.), Tilbyr Editions Tissot deg brosjyren "Ansattes rettigheter og plikter i spørsmål om de transport ”som lar deg informere ansatte om de forskjellige reglene som gjelder for transport. Du har også nytte av 7 dokumentmodeller:

sertifikat for bruk av offentlig transport; skatteskala på ...