Faglig vedlikehold: et halvårlig intervju og et "inventar" intervju hvert 6. år

Hvert annet år må du i prinsippet ta imot dine ansatte (enten de er på CDI, CDD, heltid eller deltid) som en del av et profesjonelt intervju. Denne frekvensen blir vurdert fra dato til dato, hvert annet år.

Dette halvårlige intervjuet fokuserer på den ansatte og hans profesjonelle karriere. Det lar deg bedre støtte ham i hans faglige utviklingsmuligheter (endring av stilling, forfremmelse osv.), og å identifisere opplæringsbehovene hans.

Det tilbys også et faglig intervju til ansatte som gjenopptar sin aktivitet etter visse fravær: fødselspermisjon, foreldrepermisjon (hel eller delvis), omsorgspermisjon, adopsjonspermisjon, sabbatspermisjon, periode med trygg frivillig mobilitet, stoppe lang sykdom eller ved slutt. av et fagforeningsmandat.

Etter 6 års tilstedeværelse gjør dette intervjuet det mulig å lage et sammendrag av den ansattes profesjonelle karriere.

En firmaavtale eller, hvis det ikke er mulig, en filialavtale kan definere en annen periodisitet for profesjonssamtalen samt andre metoder for vurdering av yrkeskarrieren.

Faglig intervju: utsettelse er tillatt

For ansatte som jobber i deres selskap før ...