ASAP-lov: varighet og fornyelse av avkastningsdelingsavtaler (artikkel 121)

Loven viderefører muligheten for å inngå avkastningsdelingsavtaler for en periode på mindre enn 3 år. Minimumsperioden for en avtale om fortjeneste er nå ett år.

Inntil nå var denne reduserte perioden bare mulig for selskaper med mindre enn 11 ansatte og under visse betingelser.
Dette ble også godkjent i 2020 midlertidig for å lette tildeling av kjøpekraftsbonus, men denne muligheten var avsluttet 31. august 2020.

Varigheten av den stilltiende fornyelsen er også endret. Det vil ikke lenger vare i 3 år, men i en periode som tilsvarer den første avtaleperioden.

ASAP-lov: nye regler for ansattes spareavtaler inngått på filialnivå (artikkel 118)

Ett års forlengelse av tiden tillatt for filialer å forhandle

I flere år nå har ulike lover planlagt å forplikte grenene til å forhandle om ansattes sparing, men hver gang blir fristen presset tilbake. Rebelote med ASAP-loven som utsetter fristen satt av PACTE-loven med ett år.

Loven utsetter derfor fristen for filialer fra 31. desember 2020 til 31. desember 2021