Modell av oppsigelse ved avgang i opplæring av lønns- og administrasjonsassistent

 

[Fornavn] [Avsendernavn]

[Adresse]

[Postnummer] [By]

 

[Navn på arbeidsgiver]

[Leveringsadresse]

[Postnummer] [By]

Registrert brev med kvittering for mottak

Emne: Oppsigelse

 

Kjære

Jeg ønsker herved å informere om min beslutning om å fratre min stilling som lønns- og administrasjonsassistent i din bedrift for å ta en langsiktig opplæring innen [opplæringsområde].

Denne opplæringsmuligheten representerer for meg et viktig skritt for min faglige og personlige utvikling. Min varsel vil begynne på [startdato for varsel] og slutte på [sluttdato for varsel].

Under min ansettelse i din bedrift fikk jeg muligheten til å lære mye og utvikle verdifull kompetanse innen lønnsstyring, administrativ overvåking og teamstøtte. Jeg er veldig takknemlig for mulighetene som har blitt gitt meg og for tilliten du har vist meg.

Jeg er fullt ut forpliktet til å sikre en jevn overgang og legge til rette for overføringen av mine ansvarsområder til min etterfølger i oppsigelsesperioden. Ikke nøl med å kontakte meg for spørsmål knyttet til min avreise.

Vennligst godta, frue/herre [navn på adressaten], uttrykket for mine varmeste og mest respektfulle følelser.

 

[Kommune], 28. mars 2023

                                                    [Signer her]

[Fornavn] [Avsendernavn]

 

Last ned "Modell-av-brev-av-oppsigelse-for-avgang-i-opplæring-assistent-lønns-og-administrasjon.docx"

Modell-oppsigelsesbrev-for-avgang-i-opplæring-Lønn-og-administrasjon-assistent.docx – Lastet ned 5068 ganger – 16,61 KB

 

Oppsigelsesmal for avgang til bedre betalt stilling av lønns- og administrasjonsassistent

 

[Fornavn] [Avsendernavn]

[Adresse]

[Postnummer] [By]

 

[Navn på arbeidsgiver]

[Leveringsadresse]

[Postnummer] [By]

Registrert brev med kvittering for mottak

Emne: Oppsigelse

 

Kjære

Det er med en viss følelse jeg informerer deg om min beslutning om å si opp stillingen min som lønns- og administrasjonsassistent i din bedrift. Jeg fikk nylig et jobbtilbud for en lignende stilling i en annen bedrift, med en mer attraktiv lønn.

Etter nøye vurdering har jeg bestemt meg for å akseptere denne muligheten for å sikre bedre økonomisk stabilitet for familien min og meg selv. Min melding vil begynne på [varsel startdato] og slutte på [varsel sluttdato].

Jeg vil gjerne uttrykke min dype takknemlighet til deg for tiden du har brukt på å jobbe sammen og for alle de berikende opplevelsene jeg har hatt i din bedrift. Jeg har utviklet solid kompetanse innen lønnsstyring, administrasjon og medarbeiderrelasjoner, takket være din støtte og tillit.

Jeg står til din disposisjon for å lette overføringen av mine ansvarsområder og svare på alle spørsmålene dine om organiseringen av min avreise.

Vennligst godta, frue/herre [navn på adressaten], uttrykket for min oppriktige takknemlighet og dype respekt.

 

 [Kommune], 29. januar 2023

                                                    [Signer her]

[Fornavn] [Avsendernavn]

 

 

Last ned "Eksempel-brev-av-fratredelse-for-høyere-betalende-karriere-mulighet-lønns-og-administrasjonsassistent.docx"

Eksempel-oppsigelsesbrev-for-bedre-betalt-karrieremulighet-Lønn-og-administrasjonsassistent.docx – Lastet ned 5135 ganger – 16,67 KB

 

Lønn og administrasjonsassistent Oppsigelse av medisinske årsaker Mal

 

[Fornavn] [Avsendernavn]

[Adresse]

[Postnummer] [By]

 

[Navn på arbeidsgiver]

[Leveringsadresse]

[Postnummer] [By]

Registrert brev med kvittering for mottak

Emne: Oppsigelse

 

Kjære

Det er med dyp sorg jeg informerer deg om min beslutning om å fratre stillingen min som lønns- og administrasjonsassistent i din bedrift av helsemessige årsaker.

Etter en nylig medisinsk konsultasjon rådet legen min meg til å ta denne avgjørelsen for å vie meg fullt ut til å bli frisk. Min melding vil begynne på [varsel startdato] og slutte på [varsel sluttdato].

Jeg vil gjerne uttrykke min oppriktige takknemlighet til deg for mulighetene og erfaringene jeg har hatt under mitt ansettelsesforhold i din bedrift. Takket være din og mine kollegers støtte, var jeg i stand til å utvikle essensielle ferdigheter innen lønn, administrasjon og håndtering av menneskelige relasjoner.

Vennligst godta, frue/herre [navn på adressaten], uttrykket for min oppriktige takk og min dype respekt.

 

  [Kommune], 29. januar 2023

       [Signer her]

[Fornavn] [Avsendernavn]

 

Last ned "Modell-of-resignation-brev-av-medisinske-grunner-Lønn-og-administrasjonsassistent.docx"

Modell-oppsigelsesbrev-av medisinske årsaker-Lønn-og-administrasjonsassistent.docx – Lastet ned 5104 ganger – 16,66 KB

 

Et skikkelig oppsigelsesbrev viser din profesjonalitet

Når du slutter i jobben sender måten du gjør det på en melding om din profesjonalitet. Å skrive et ordentlig og respektfullt oppsigelsesbrev er et viktig skritt for å forlate jobben med stil og vise at du er en seriøs profesjonell. Arbeidsgiveren din vil sette pris på at du tok deg tid til å skrive et formelt oppsigelsesbrev, som viser at du tar avgangen på alvor og viser respekt for arbeidsgiveren din.

Et respektfullt oppsigelsesbrev opprettholder god kontakt med arbeidsgiveren din

Skrive oppsigelsesbrev respektfull, kan du opprettholde et godt forhold til arbeidsgiveren din, noe som kan komme deg til gode i fremtiden. Hvis du søker på en ny stilling eller trenger referanser, vil din tidligere arbeidsgiver være mer sannsynlig å hjelpe deg hvis du forlot stillingen på en profesjonell og respektfull måte. Dessuten, hvis du trenger å gå tilbake til jobb for din tidligere arbeidsgiver i fremtiden, er det mer sannsynlig at du blir ansatt på nytt hvis du forlot jobben på riktig måte.

Et velskrevet oppsigelsesbrev er avgjørende for din profesjonelle fremtid

Et velskrevet oppsigelsesbrev er avgjørende for din profesjonelle fremtid, da det kan påvirke hvordan fremtidige arbeidsgivere oppfatter din profesjonalitet. Hvis du forlater jobben uten å gi beskjed eller hvis du sender et dårlig skrevet oppsigelsesbrev, kan det ha en negativ innvirkning på ditt profesjonelle omdømme. På den annen side, hvis du tar deg tid til å skrive et formelt oppsigelsesbrev, godt strukturert godt skrevet, det kan vise at du er en seriøs profesjonell.