Dette forlaget ble sist oppdatert 21/01/2024.

Eieren av denne nettsiden er:

comme-un-pro.fr
.
Frankrike
E-post: 
Telefonnummer:.

De juridiske representantene til comme-un-pro.fr:

Tranquillus –tranquillus.france@comme-un-pro.fr

1. General

Vi er verken villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningssaker for en forbrukervoldgiftsnemnd.

2. Følgende informasjon er obligatorisk i henhold til tysk lov.