Emnelinjen er et viktig aspekt av enhver profesjonell melding som du ønsker å sende via e-post. For at e-posten din skal oppnå sitt formål, må emnelinjen fange oppmerksomheten din på riktig måte. Mange tar ikke dette aspektet av e-posten på alvor. Faktisk sender noen bare e-poster uten emne og forventer resultater fra slike e-poster! Å legge til en emnelinje i forretnings-e-posten din er ikke en valgfri funksjon ved å skrive forretnings-e-post, det er en viktig del av det.

La oss ta en rask titt på noen av grunnene til at e-postadressene dine virkelig trenger gjenstander.

Forhindre at e-posten din anses som uønsket

E-poster sendt uten emne kan sendes til spam- eller søppelpostmappen. Dette gjøres automatisk, folk tar ikke meldinger i spam-mappen på alvor. Dessuten er de fleste du sender jobbe-e-post til, for opptatt til å skanne søppelpostmappen. Hvis du virkelig vil at e-posten din skal leses, sørg for at e-postemnet ditt er godt definert.

Forhindre slettingen av e-posten din

En e-post uten emne kan anses som ikke verdt å lese. Når folk sjekker e-postene deres, sletter de sannsynligvis e-poster uten emne. Og det har de gode grunner til. For det første kan e-post betraktes som et virus. De fleste sensitive e-postene har tomme emnelinjer; Derfor kan mottakeren ganske enkelt slette den for å forhindre at virus kommer inn i postkassen eller datamaskinen. For det andre kan e-poster uten emne anses som irrelevante av mottakeren. Siden det er vant til å se emnelinjer først, vil de uten emnelinje sannsynligvis bli slettet eller ikke lest, da de kan anses som irrelevante.

Få mottakerens oppmerksomhet

Emnelinjen i e-posten gir et førsteinntrykk til samtalepartneren din. Før du åpner en e-post, angir emnet i prinsippet emnet til mottakeren og vil ofte avgjøre om e-posten åpnes eller ikke. Derfor er hovedfunksjonen til en emnelinje å fange mottakerens oppmerksomhet for å få dem til å åpne og lese e-posten. Dette betyr at emnelinjen er en av nøkkelfaktorene som avgjør om e-posten din blir lest eller ikke (navnet ditt og e-postadressen er også viktig for å sikre dette).

Viktigheten av en emnelinje kan ikke overvurderes. Det handler imidlertid ikke bare om å ha en emnelinje i e-posten for å forhindre spamming eller sletting. Fokuser på en emnelinje som oppnår ønsket mål. Det er en emnelinje som vil inspirere mottakeren til å åpne e-posten din, lese den og handle.

Effektiv emneskriving

Hver bedrifts-e-post er designet for å ha en innvirkning i mottakerens sinn. Et effektivt og godt utformet fagstoff er et viktig utgangspunkt for å nå dette målet. La oss ta en titt på det grunnleggende om å skrive en effektiv emnelinje for forretningse-poster.

Gjør det profesjonelt

Bruk kun formelt eller profesjonelt språk for objektene dine. Forretnings-e-poster er vanligvis semi-formelle eller formelle. Dette betyr at emnelinjene dine skal gjenspeile dette for at e-posten din skal fremstå som profesjonell og relevant.

Gjør det relevant

Emnelinjen bør være interessant for mottakeren. Det må anses som relevant for at e-posten din skal leses. Den skal også gjenspeile formålet med e-posten din. Dersom du søker jobb, skal det i emnefeltet stå navn og stillingen du søker på.

Vær kort

Emnelinjen i en bedrifts-e-post trenger ikke å være lang. Det er ment å fange mottakerens oppmerksomhet med ett slag. Jo lengre det er, jo mer uinteressant blir det. Dette vil redusere sjansene for å lese. Mottakere som sjekker e-post på mobile enheter ser kanskje ikke alle lange emnelinjer. Dette kan hindre leseren i å se viktig informasjon i emnelinjen. Derfor er det i din interesse å holde emnelinjene i forretnings-e-postene dine kortfattede slik at e-postene dine kan leses.

Gjør det nøyaktig

Det er også viktig å gjøre emnet ditt spesifikt. Den skal bare ha én melding. Hvis e-posten din er ment å formidle flere meldinger (unngå helst), bør det viktigste gjenspeiles i emnefeltet. Når det er mulig, bør en bedrifts-e-post kun ha ett emne, én agenda. Hvis det er nødvendig å levere flere meldinger til en mottaker, bør separate e-poster sendes for ulike formål.

Gjør det uten feil

Se etter grammatiske og typografiske feil. Husk at det er førsteinntrykket. Hvis det dukker opp en grammatisk eller typografisk feil fra emnelinjen, har du skapt et negativt inntrykk i hodet til mottakeren. Hvis e-posten din er lest, kan hele e-posten være farget med et negativt syn, derfor er det viktig at du tar en grundig korrekturlesing av emnefeltet før du sender e-postene dine.