Tidsbestemt kontrakt: forrang for den utvidede filialavtalen

I prinsippet kan en kollektivavtale eller en utvidet filialavtale fastsette:

Når det gjelder fornyelse, i mangel av omfattende kontraktsbestemmelser, er antallet begrenset til 2 av arbeidskodeksen.
Varigheten av fornyelsen (e) som er lagt til den opprinnelige varigheten av CDD-en, kan ikke overstige den maksimale varigheten som er fastsatt i filialavtalen eller, i mangel av det, de supplerende bestemmelsene i arbeidskodeksen.

Når det gjelder venteperioden, beregnes perioden i fravær av bestemmelse i den utvidede filialavtalen i henhold til bestemmelsene i arbeidsloven:

1/3 av løpetiden for den utløpte kontrakten, inkludert fornyelse, når denne er lik eller større enn 14 dager; halvparten av varigheten hvis den opprinnelige kontrakten, inkludert fornyelse, er mindre enn 14 dager. Tidsbegrenset kontrakt: unntak frem til 30. juni 2021

Etter den første avfiniseringen ble disse reglene avslappet for å håndtere konsekvensene av helsekrisen. En lov, publisert 18. juni 2020 i EU-tidningen, gjør det mulig å fastsette i en selskapsavtale:

maksimalt antall fornyelser for en CDD. Men…

Fortsett å lese artikkelen på det opprinnelige nettstedet →

LES  Word 2016 VBA Training: The Complete Guide