Opptil 6 dager med betalt ferie og 10 dager med pålagt RTT

Artikkel 1 utvider og tilpasser tiltakene som ble tatt i mars i forhold til betalt permisjon og hviledager. Fram til 30. juni 2021 kan en arbeidsgiver, med forbehold om inngåelse av en bedrifts- eller filialavtale, pålegge eller skifte inntil 6 dagers betalt permisjon. Og dette, ved å respektere en oppsigelsestid på minst en klar dag, i stedet for en måned eller den perioden som er fastsatt i en tariffavtale i normale tider.

På samme måte kan en arbeidsgiver ved ensidig avgjørelse denne gangen pålegge eller endre datoene for RTT, dager anskaffet i dagpakken eller dager som er satt inn på tidssparekontoen (CET) i 10-dagersgrensen ...