Under helsetilstanden i fjor vår ble daglige trygdeytelser utbetalt uten ventetid. Men siden 10. juli var suspensjonen av ventetiden avsluttet. Forsikringstakere måtte igjen vente tre dager i privat sektor og en dag i offentlig tjeneste før de kunne dra nytte av daglige sykepenger. Bare de som ble identifisert som "kontaktsaker" underlagt et isolasjonstiltak, fortsatte å dra nytte av eliminering av ventetiden til 10. oktober.

Ingen ventetid

Frem til 31. desember kan forsikringstakere som ikke klarer å fortsette å jobbe, inkludert eksternt, dra nytte av dagpenge fra den første sykmeldingsdagen forutsatt at de er i en av situasjonene følgende:

sårbar person i fare for å utvikle en alvorlig form for Covid-19-infeksjon; person identifisert som en "kontaktsak" av helseforsikringen; foreldre til barn under 16 år eller til en funksjonshemmet person som er utsatt for isolasjon, utkastelse eller vedlikehold av hjemmet etter at etableringen av Hjem