Siden 1. januar 2019, innenfor rammen av loven om frihet til å velge sin profesjonelle fremtid, blir CPF kreditert i euro og ikke lenger i timer.

Hva er personlig treningskonto?

Personal Training Account (CPF) tillater enhver aktiv person å få pensjonsrettigheter så snart de kommer ut på arbeidsmarkedet og frem til datoen de utøver alle sine pensjonsrettigheter. trening som kan mobiliseres gjennom hans profesjonelle liv. Ambisjonen til Personal Training Account (CPF) er således å bidra til, på initiativ fra personen selv, til å opprettholde ansettbarhet og sikre den profesjonelle karrieren.

Som et unntak fra prinsippet nevnt ovenfor, kan Personal Training Account (CPF) fortsette å bli finansiert selv når innehaveren har hevdet alle sine pensjonsrettigheter, i henhold til av de frivillige og frivillige aktivitetene han utfører.

MINNES
Personal training account (CPF) erstattet den individuelle retten til opplæring (DIF) 1. januar 2015, med gjenopptakelse av ervervede rettigheter på sistnevnte. Resten av DIF-timene som ikke er forbrukt, kan overføres til kontoen

Fortsett å lese artikkelen på det opprinnelige nettstedet →

LES  Støtte til finansiering av førerkort for unge mennesker