Hindre cybertrusler: Linkedin læringstrening

Stilt overfor det stadig skiftende cybersikkerhetslandskapet tilbyr Marc Menninger viktig og gratis opplæring for øyeblikket. "Cybersecurity Threat Overview" er en uunnværlig guide for å forstå dette komplekse området.

Treningen åpner med en oversikt over aktuelle cybertrusler. Menninger beskriver risikoen ved skadelig programvare og løsepengeprogramvare. Denne informasjonen er grunnleggende for å forstå omfanget av sikkerhetsutfordringer.

Den lærer deretter metoder for forsvar mot disse truslene. Disse strategiene er avgjørende for både personlig og profesjonell sikkerhet.

Phishing, svøpen i vår digitale tidsalder, blir også diskutert. Menninger tilbyr taktikker for å effektivt motvirke phishing. Disse tipsene er essensielle i en verden der digital kommunikasjon er allestedsnærværende.

Det dekker også kompromittering av forretningse-post. Den veileder deltakerne om å sikre forretningskommunikasjon. Denne beskyttelsen er avgjørende for å bevare dataintegriteten.

Botnett og DDoS-angrep blir undersøkt fra alle vinkler. Menninger deler strategier for å beskytte seg mot disse angrepene. Denne kunnskapen er viktig for å beskytte nettverk.

Den tar også for seg deepfakes, en ny trussel. Den viser hvordan du oppdager og forsvarer deg mot dype forfalskninger. Denne ferdigheten blir stadig mer avgjørende.

Interne risikoer, ofte undervurdert, utforskes også. Opplæringen understreker viktigheten av indre sikkerhet. Denne årvåkenheten er avgjørende for sikkerheten til organisasjoner.

Menninger ser på farene ved ikke-administrerte IoT-enheter. Den gir tips for å sikre disse enhetene. Denne forholdsregelen er viktig i IoT-tiden.

Oppsummert er denne opplæringen en stor ressurs for alle som ønsker å forstå og bekjempe cybertrusler.

Deepfakes: Forstå og motvirke denne digitale trusselen

Deepfakes representerer en økende digital trussel.

De bruker AI for å lage villedende videoer og lyd. De ser ekte ut, men er fullstendig fabrikkerte. Denne teknologien byr på etiske og sikkerhetsmessige utfordringer.

Deepfakes kan påvirke opinionen og politikken. De manipulerer oppfatninger og forvrenger virkeligheten. Denne innflytelsen er en stor bekymring for demokratiet.

Bedrifter er også sårbare for deepfakes. De kan skade omdømmet og villede. Merker må være på vakt og forberedt.

Å oppdage dype forfalskninger er komplisert, men viktig. AI-baserte verktøy hjelper til med å identifisere dem. Denne deteksjonen er et felt som vokser raskt.

Enkeltpersoner må være kritiske til media. Å sjekke kilder og stille spørsmål ved ektheten er viktig. Denne årvåkenheten bidrar til å beskytte mot feilinformasjon.

Deepfakes er en utfordring i vår tid. Å forstå og møte denne trusselen krever økt kompetanse og årvåkenhet. Opplæring i cybersikkerhet er et viktig skritt for å beskytte deg selv.

Shadow Computing: En stille utfordring for bedrifter

Shadow IT vinner terreng i virksomheter. Denne artikkelen utforsker dette diskrete, men risikofylte fenomenet.

Shadow computing refererer til uautorisert bruk av teknologi. Ansatte bruker ofte ikke-godkjent programvare eller tjenester. Denne praksisen er utenfor IT-avdelingenes kontroll.

Dette fenomenet utgjør store sikkerhetsrisikoer. Sensitive data kan bli eksponert eller kompromittert. Å beskytte disse dataene blir da en hodepine for bedrifter.

Årsakene til skygge-IT er varierte. Ansatte ser noen ganger etter raskere eller mer praktiske løsninger. De omgår offisielle systemer for å oppnå effektivitet.

Bedrifter må tilnærme seg dette spørsmålet på en sensitiv måte. Å strengt forby denne praksisen kan virke kontraproduktivt. En balansert tilnærming er nødvendig.

Bevissthet er nøkkelen til å redusere skygge-IT. Opplæring i IT-risikoer og -policyer er avgjørende. De bidrar til å skape en kultur for IT-sikkerhet.

Teknologiske løsninger kan også hjelpe. IT-overvåkings- og administrasjonsverktøy hjelper til med å oppdage skygge-IT. De gir en oversikt over bruken av teknologier.

Shadow IT er en subtil, men seriøs utfordring. Bedrifter må erkjenne dette og administrere det effektivt. Bevissthet og passende verktøy er avgjørende for å sikre IT-miljøet.

→→→For de som ønsker å utvide ferdighetene sine, er å lære Gmail et anbefalt trinn←←←