Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 21 og gjelder for borgere og lovlige fastboende i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og Sveits.

I denne personvernerklæringen forklarer vi hva vi gjør med dataene vi får om deg gjennom https://comme-un-pro.fr. Vi anbefaler at du leser denne uttalelsen nøye. I behandlingen vår overholder vi kravene i personvernlovgivningen. Dette betyr blant annet at:

 • vi oppgir tydelig hvilke formål vi behandler personopplysninger for. Vi gjør dette ved hjelp av denne personvernerklæringen;
 • vi tar sikte på å begrense innsamlingen av personopplysninger til kun de personopplysningene som er nødvendige for legitime formål;
 • vi ber først om ditt eksplisitte samtykke til å behandle personopplysningene dine i saker som krever ditt samtykke;
 • vi tar passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger, og vi krever det samme av parter som behandler personopplysninger for oss;
 • vi respekterer din rett til å se, rette eller slette dine personlige data hvis du ber om det.

Hvis du har spørsmål eller ønsker å vite nøyaktig hvilke data vi oppbevarer, kan du kontakte oss.

1. Formål, data og oppbevaringsperiode

Vi kan samle inn eller motta personlig informasjon av en rekke årsaker knyttet til våre forretningsaktiviteter, inkludert følgende: (klikk for å utvide)

2. Deling med andre parter

Vi deler kun disse dataene med underleverandører og andre tredjeparter som det må innhentes samtykke for.

Tredjeparter

navn: Effiliation
land: FRANKRIKE
Hensikt: forretningspartnerskap
Dataen: Informasjon om navigering og handlinger utført på partnernettsteder.

3. kjeks

For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som informasjonskapsler for å lagre og/eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som nettleseratferd eller unike identifikatorer på dette nettstedet. Unnlatelse av å samtykke eller trekke tilbake samtykke kan ha negativ innvirkning på visse funksjoner og funksjoner. For mer informasjon om disse teknologiene og partnerne, vennligst besøk vår Cookie policy

4. Avsløringspraksis

Vi avslører personopplysninger hvis vi er pålagt å gjøre det i henhold til lov eller rettskjennelse, som svar til et rettshåndhevende organ, som ellers tillatt ved lov, for å gi informasjon, eller for en undersøkelse av en sak knyttet til offentlig sikkerhet.

Hvis nettstedet vårt eller vår organisasjon blir overtatt, solgt eller involvert i en fusjon eller oppkjøp, kan dataene dine bli utlevert til våre rådgivere og eventuelle potensielle kjøpere og vil bli gitt videre til de nye eierne.

comme-un-pro.fr deltar i IAB Europe Transparency & Consent Framework og overholder spesifikasjonene og retningslinjer. Den bruker samtykkestyringsplattformen med identifikasjonsnummeret 332. 

5. sikkerhet

Vi er forpliktet til sikkerheten til personopplysninger. Vi tar passende sikkerhetstiltak for å begrense misbruk og uautorisert tilgang til personopplysninger. Dette sikrer at bare de nødvendige menneskene har tilgang til dataene dine, at tilgang til dataene er beskyttet og at våre sikkerhetstiltak regelmessig blir gjennomgått.

6. Tredjeparts nettsteder

Denne personvernerklæringen gjelder ikke for tredjeparts nettsteder koblet sammen med lenker på nettstedet vårt. Vi kan ikke garantere at disse tredjepartene håndterer dine personopplysninger pålitelig eller sikkert. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringen til disse nettstedene før du bruker dem.

7. Endringer i denne personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen. Det anbefales at du regelmessig konsulterer denne personvernerklæringen for å være oppmerksom på eventuelle endringer. I tillegg vil vi aktivt informere deg når det er mulig.

8. Få tilgang til og endre dataene dine

Hvis du har spørsmål eller ønsker å vite hvilke personlige data vi har om deg, kan du kontakte oss. Du kan kontakte oss ved hjelp av informasjonen nedenfor. Du har følgende rettigheter:

 • Du har rett til å vite hvorfor det er behov for dine personlige data, hva som vil skje med dem og hvor lenge de vil bli oppbevart.
 • Rett til innsyn: du har rett til å få tilgang til dine personlige data som er kjent for oss.
 • Rett til rettelse: du har når som helst rett til å fullføre, korrigere, få dine personlige data slettet eller blokkert.
 • Hvis du gir oss ditt samtykke til behandlingen av dataene dine, har du rett til å tilbakekalle dette samtykke og få dine personlige data slettet.
 • Rett til å overføre dataene dine: du har rett til å be om alle dine personlige data fra behandlingsansvarlige og overføre dem i sin helhet til en annen behandlingsansvarlig.
 • Rett til å protestere: du kan motsette deg behandlingen av dataene dine. Vi vil overholde, med mindre det er grunner til denne behandlingen.

Sørg for at du alltid gjør det klart hvem du er, slik at vi kan være sikre på at vi ikke endrer eller sletter feil personopplysninger.

9. Lag en klage

Hvis du ikke er fornøyd med måten vi behandler (en klage på) behandlingen av dine personopplysninger på, har du rett til å sende inn en klage til datatilsynet.

10. Databeskyttelsesansvarlig

Databeskyttelsesoffiser vår er registrert hos personvernmyndighetene i et EU-land. Hvis du har spørsmål eller forespørsler angående denne personvernerklæringen eller for databeskyttelsesansvarlig, kan du kontakte Tranquillus via eller tranquillus.france@comme-un-pro.fr.

11. Kontaktinformasjon

comme-un-pro.fr
.
Frankrike
Nettsted: https://comme-un-pro.fr
E-post: tranquillus.france@comme-un-pro.fr
Telefonnummer:.