Sårbare mennesker med risiko for å utvikle en alvorlig form for Covid-19-infeksjon, så vel som ansatte som er foreldre til et barn under 16 år eller til en person med et funksjonshemning som er gjenstand for et tiltak isolasjon, bortkastelse eller hjemmestøtte kan under visse forhold, drar nytte av delvis aktivitet.

Disse ansatte som ikke er i stand til å fortsette å arbeide, drar fordel av en delvis aktivitetsgodtgjørelse som er satt til 70% av brutto referanselønning begrenset til 4,5 timers minstelønn.

Inntil 31. januar 2021 er timeprisen for den delvise aktivitetsgodtgjørelsen som staten har betalt til deg, satt til 60% i henhold til det vanlige rettsregimet. Denne satsen er 70% for de beskyttede sektorene som drar nytte av økningen i graden av delvis aktivitetsgodtgjørelse.

Fra og med 1. februar 2021 bør det settes opp en enkelt sats som skal gjelde for alle selskaper, uavhengig av hvilken virksomhetssektor de har (vanlig lov eller beskyttede sektorer). Men dette tiltaket er utsatt til 1. mars 2021.

Fra denne datoen vil det brukes en enkelt timesats for beregning av delvis aktivitetsgodtgjørelse. Denne enkeltrenten er satt til 60 ...

Fortsett å lese artikkelen på det opprinnelige nettstedet →

LES  Kommuniser ved hjelp av digitale verktøy