Hvilken innsats snakker vi om?

Du, som dine ansatte, utfører en rekke handlinger som ikke er strengt knyttet til arbeidsmålene dine: endre tempoet ditt i arbeid midlertidig, be veilederen din om detaljer for å overføre retningslinjene dine bedre, komme med forslag selv da. at ingenting forplikter deg til å hjelpe noen av dine samarbeidspartnere osv. Vi ser at fjernarbeid faller inn i denne kategorien av andre anstrengelser enn de som spesifikt følger av oppgavene som skal utføres. Det tok lang tid å ta hensyn til det. Det var en sosiolog, Johannes Siegrist, tidlig på 80-tallet, som etablerte en modell for å kvalifisere dem. Han fremhevet to sett med innsats:

  • innsatsen gjennomgått: Dette er handlingene som den ansatte utfører for å svare på begrensninger som følge av miljøet ...

Fortsett å lese artikkelen på det opprinnelige nettstedet →

LES  Løs de vanligste prosjektledelsesproblemene