MOOC-en du er i ferd med å oppdage, vil tillate deg på en interaktiv måte takket være lekne øvelser og gjennom illustrasjoner og eksempler å gjøre deg kjent med de grunnleggende begrepene i den administrative rettstvistsprosedyren.

Du vil oppdage egenskapene til rettstvister som er lite kjent fordi de får lite mediedekning ... bortsett fra under episoder som Covid-19-pandemien hvor avgjørelsene fra forvaltningsdomstolene og statsrådet er omfattende kommentert.

Du vil sette pris på kompleksiteten til en mangefasettert og multitasking jurisdiksjon som absolutt tar for seg ulike tvister, som noen ganger innbyggere er uvitende om at de også er administrative tvister (som tilfellet er med en stor del av sosiale tvister) og som også strekker seg til rådgivende oppdrag som f.eks. som Revisjonsretten når den avgir en rapport eller av sorenskrivere som deltar i eller leder administrative kommisjoner.

Fortsett å lese artikkelen på det opprinnelige nettstedet →