Gratis Linkedin læringstrening frem til 2025

Prosjekter mislykkes ofte på grunn av manglende forståelse av interessentenes forventninger. Forretningsanalyse kan bidra til å løse dette problemet ved å identifisere og avklare disse kravene tidlig i prosjektet. Men forretningsanalyse handler ikke bare om å identifisere behov. Det kan også gi løsninger og sikre en smidig gjennomføring av tiltak. Målet med dette kurset er å presentere det grunnleggende innen forretningsanalyse. Den forklarer prinsippene for jobben til en forretningsanalytiker, samt kunnskapen og ferdighetene som trengs for å oppfylle denne rollen med suksess. Treneren forklarer også forretningsanalyseprosessen, som består av en behovsvurdering, identifisering av interessenter, testing, validering og sluttevaluering. Hver video forklarer hvorfor forretningsanalyse er effektiv og hvordan den kan brukes til å optimalisere organisasjonens ytelse.

Fortsett å lese artikkelen på det opprinnelige nettstedet→