Begravelseslovgivning følger med samfunnsutviklingen. Denne MOOC har som mål å introdusere deg til grunnlaget for gjeldende lov, nedfelt gjennom historien. Vi vil diskutere dødsforholdene og deres innvirkning på gjeldende rett, begrepet «nærmeste pårørende, og rett til gravlegging i kommunen.

Når disse prinsippene er fastsatt, vil kirkegården, dens ulike rom samt skriftestolene bli diskutert. En økt vil da være helt viet til kremasjon og den siste utviklingen. Begravelser i konsesjoner, forvaltning av konsesjoner, vil være tema for den siste sesjonen.

For å gå videre fyller og illustrerer dokumenter og videoer merknadene.

Fortsett å lese artikkelen på det opprinnelige nettstedet →