publisert 08.07.15 oppdatert 22.09.20

Rådgivning om profesjonell utvikling (CÉP) er en mulighet for hver aktive person til å gjøre status over sin profesjonelle situasjon og om nødvendig å utvikle, formalisere og implementere en strategi rettet mot profesjonell utvikling, integrering , kompetanseheving, faglig sertifisering, intern eller ekstern mobilitet, omskolering, profesjonell overgang, gjenopptakelse eller opprettelse av aktivitet osv.

Det bidrar gjennom en persons arbeidsliv til å forbedre deres evne til å ta egne faglige valg og til å utvikle seg, spesielt ved å øke ferdighetene, utvikle sine ferdigheter og få tilgang til nye kvalifikasjoner. profesjonell.

data~~POS=TRUNC For å bedre informere og støtte arbeidstakere forsterkes faglig utviklingsråd (CÉP). Bestemmelsene som er lovfestet for friheten til å velge sin profesjonelle fremtid, blir kunngjort 5 september 2018, føre til en omorganisering av landskapet til operatørene som leverer dette tjenestetilbudet siden 1. januar 2020. Faktisk fortsetter Pôle emploi, de lokale oppdragene, Cap Emploi samt Foreningen for ansettelse av ledere (Apec) være CÉP-operatører. Imidlertid er nye operatører valgt av